Search

Percussion

Lige fra de ældste tider har man kendt til slagtøj og rytmeinstrumenter. I flere tusind år gamle babyloniske udsmykninger kan man se musikere spille på enkle håndtrommer med udspændt skind, fuldstændig lig den pandeiro, man kan se Tira benytte sammen med GIOIA. Blandt middelalderens rytmeinstrumenter finder man bl.a. klaptræ, kastagnetter, bækken, fingercymbaler, triangel, xylofon, klokkespil, klokker, bjælder, forskellige rasleinstrumenter, trommer og tamburiner i mange størrelser og udgaver - og så i øvrigt alt muligt andet, som der kunne slås på eller rasles med. Som med så meget, der vedrører middelalderen, stammer også denne viden mest fra afbildninger, da kun få rytmeinstrumenter fra den tid er bevaret.  I de få bevarede noder fra den tid, er der heller ikke megen hjælp at finde: rytmeinstrumenternes rolle blev ikke noteret. Så i dag er det overladt til fantasi og smag at understøtte det nedskrevne materiale. Det giver hele musikken et herligt præg af improvisation og udfordrer musikkerne i dag til at give et selvstændigt og varieret bud.
Mange glade skildringer af dansescener i billeder og ord giver et billede af rytmeinstrumenternes uundværlighed i musikbilledet fra slutningen af 1400-tallet og frem. Tabor-spilleren (eenhåndsfløjte og eenhåndstromme) dukker ofte op i illustrationer af dansescener fra middelalderen.
Tira spiller på en del forskellige rytmeinstrumenter, hvoraf de fleste var kendt og brugt i middelalderen. En ægyptisk håndtromme, en tamburin, pandeiro, bjælder, cassisi m.m. Ved bongotrommernes medvirken er der også plads til nutidig fornyelse og går hånd i hånd med den frie, improviserende rolle i middelaldermusikken.

cd-inlay-billede.jpg